Hotel Dragør Fort, Dragør.

Hotel Dragør Fort. Antal stjerner:
Prins Knuds Dæmning 2
2791 Dragør
Email:
Telefon: 3253 1315
Hjemmeside: dragorfort.dk/hotel/
Hotel film: Link

Dragør Fort blev anlagt i tiden 1910 til 1915 på en kunstig ø ca. 400 meter fra kysten umiddelbart syd for Dragør. Fortets areal udgør ca. 32.000 m2, hvoraf godt 2.500 m2, er bebygget.

Fortets opgaver var at medvirke til at hindre et fjendtligt bombardement af København beskytte minespærringer i Dogden-renden hindre en fjendtlig landgang på Amager sydkyst og at hindre fjendtlige fartøjers operationer i Drogden- og Flinterenden.


Se vores Event kalender her